ELV
ELV
ELV
ELV
ELV
ELV
Organisatsioon
ELV
ELV
 
 
Eesmärgid ja põhiülesanded demo.hansanet.ee
Juhatus demo.hansanet.ee
Koostööpartnerid demo.hansanet.ee
Tunnustatud Autolammutus demo.hansanet.ee
Tegevusalad demo.hansanet.ee

Autolammutuste Liit
 

Eesmärgid ja põhiülesanded

  PrintSisukaart PrintPrindi

Eesmärgid ja põhiülesanded

MTÜ ELV – Autolammutuste Liidu eesmärkideks on:
Liidu liikmete tegevuse koordineerimine ja informatsiooni vahetus;
romusõidukite keskkonnasäästliku käitlemise propageerimine ja keskkonna ressursi säilitamine, varuosade korduvkasutusse suunamise kaudu;
tootjavastutusprintsiibi ellurakendamisele kaasaaitamine Eesti Vabariigis.

MTÜ ELV – Autolammutuste Liidu põhiülesanneteks on:
Liidu liikmete esindamine erinevatel tasanditel (omavalitsused, riik, Euroopa);
osalemine liidu liikmeid puudutava seadusandluse väljatöötamisel;
ühistegevuse ja ühisprojektide algatamine, mis võimaldaks liidu liikmetel paremini täita oma põhitegevuslikke eesmärke.


 
  E-mail: info@elv.ee