ELV
ELV
ELV
ELV
ELV
Sõiduki omanikule
ELV
ELV
ELV
 
 
Autolammutuste Liit
 

Sõiduki omanikule

  PrintSisukaart PrintPrindi

ROMUSÕIDUKID JA KASUTATUD VARUOSAD 

HEA SÕIDUKI OMANIK,

kes sa tahad oma väljateeninud sõidukit (romuautot) registrist kustutada tea, et:
- romusõiduk on ohtlik jääde, mida tohib käidelda ainult ohtlike jäätmete käitlemise õigust omav ettevõtja.  Ohtlike jäätmete käitleja (lammutuskoda) tegevus vastab kõikidele seadusega sätestatud nõuetele. Ainult ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi ja jäätmeluba omav lammutuskoda saab sinu eest korraldada sõiduki kustutamise liiklusregistrist, edastades selleks registrile elektroonilise lammutustõendi;
 - enamik autode maaletoojad on sõlminud tootjavastutuse põhimõttest lähtuvalt lepingud Autolammutuste Liiduga, kelle liikmed kasutavad nõuetekohast  tehnoloogiat kõikide vedelike eemaldamiseks ja sõidukite keskkonnaohutuks lammutamiseks.
 - oled isiklikult vastutav oma romuauto lõppsaatuse eest. Lammutades seda ise, toimetades selle illegaalsele autolammutajale või metsa alla, rikud sa seadust ja saastad meie maa loodust ja elukeskkonda. Selline tegevus on seadusega keelatud ja karistatav;
 - Autolammutuste Liidu liikmesfirmade võrgustik katab kogu meie vabariigi territooriumi. Vaata kaarti ja leia kontaktandmed !
- kui lammutusse antaval romuautol on positiivne väärtus, saad alati kokkuleppele, mis hinnaga autolammutus selle sinult ostab;
- kui romuauto on null- või negatiivse väärtusega, võtab autolammutus selle küll vastu, kuid osapooltel tuleb leida kompromiss transpordi osas;
- vastuvõtutasu võib omanikult küsida juhul, kui üleantaval romuautol puuduvad olulised osad (nt. kere, sillad, mootor, käigukast, katalüsaator, elektrooniline juhtplokk jne.) või kui see sisaldab kõrvalisi materjale sh. jäätmeid, mis on sinna hiljem lisatud;

NB ! Meie lammutuskojad on sõlminud andmeside lepingud Maanteeameti registriosakonnaga, mille tulemusena lammutustõendite edastamine toimub elektrooniliselt otse registriosakonda. Erandjuhtudel saab meie käest ka paberkandjal lammutustõendi.

 
Kuidas toimida, kui auto on muutunud romusõidukiks?
 
1.Tühjenda auto sinna mittekuuluvatest esemetest
2.Võta kaasa auto dokumendid
3.Toimeta auto lähimasse jäätmeluba  omavasse lammutuskotta. Jäätmeluba omavate lammutuskodade   nimekirja leiad autode müügikohtadest või nende kodulehtedelt, AMTELi (Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit) kodulehelt 
www.amtel.ee või Autolammutuste Liidu kodulehelt www.elv.ee
4.Säilita sõiduki üleandmist kinnitavad dokumendid
5.Romusõiduki üleandmise eest autode maaletoojale või lammutuskotta, omaniku käest  tasu ei küsita


 
  E-mail: info@elv.ee